Olympiad

Student Qualified for Second Level : 14

# Student Name Class
1 IVAAN SHAIL 3
2 AAKARSH GOYAL 3
3 TARASWAT SHARMA 4
4 SAKSHI BHARTIYA 4
5 BHAVYA BHATIA 5
6 PRASHAST MANGAL 6
7 PRIYANSH RAWAT 6
8 AANYA SRIVASTAVA 6
9 ISHAN SHAIL 7
10 VISHAW DEEPAK SIDH 7
11 AMIT BHARTIYA 7
12 HRISHITHA RIYA 8
13 ASHITA 9
14 KARANJIT SAHA 10

Student Qualified for Second Level : 04

# Student Name Class
1 S YAGHAVI 3
2 ARPAN JAIN 6
3 DHRUV YADAV 7
4 AEDHA NIMISHA 9

Student Qualified for Second Level : 14

# Student Name Class
1 RIDHIMA GOYAL 3
2 MANASVI JHA 4
3 RUDRAKSHI AGARWAL 5
4 PRASHANT MANGAL 6
5 PRIYANSH RAWAT 6
6 AANYA SRIVASTAVA 6
7 ANUSHKA SINGHAL 7
8 ISHAN SHAIL 7
9 AMIT BHARTIYA 7
10 ARNAV 8
11 ASHITA 9
12 AVINASH SAINI 10
13 KARANJIT SAHA 10
14 NIKHIL RATHORE 10

Student Qualified for Second Level : 5

# Student Name Class
1 AANYA MAHESHWARI 3
2 ANANYA SANJEEV 4
3 ANIRUDDH SHARMA 5
4 SHAURYA KHANDELWAL 6
5 PARTHSARTHI GHOSH 7

Student Qualified for Second Level : 08

# Student Name Class
1 S YAGHAVI 3
2 BHAVYA MITTAL 3
3 ANIRIDDHA SHARMA 3
4 APOORVA SHARMA 5
5 ATHARVA SHIVRAMAN MAHAJAN 6
6 VASUDHARAJE 6
7 AEDHA NIMISHA 9