/

International Mathematics Olympiad (IMO)    Student Qualified for Second Level : 14

# Student Name Class
1 RIDHIMA GOYAL 3
2 MANASVI JHA 4
3 RUDRAKSHI AGARWAL 5
4 PRASHANT MANGAL 6
5 PRIYANSH RAWAT 6
6 AANYA SRIVASTAVA 6
7 ANUSHKA SINGHAL 7
8 ISHAN SHAIL 7
9 AMIT BHARTIYA 7
10 ARNAV 8
11 ASHITA 9
12 AVINASH SAINI 10
13 KARANJIT SAHA 10
14 NIKHIL RATHORE 10